2020 rok

Wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby Gminy
Masłowice

18.2020 -Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - tablice.pdf

18.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

zmiana zapytania ofertowego.pdf

UG.271.ZO.18.2020 - Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wersja pdf.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy..docx

Załącznik nr 2 - Projekt umowy._18_2020.pdf

Załącznik nr 3 - tablica informacyjna _18_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-10-21 14:15:55.
Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej do realizacji inwestycji
drogowych na terenie Gminy Masłowice

17.2020-Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - tablice.pdf

17 - Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Informacja o pytaniach, zmiana terminu20_10_2020.pdf

Zapytanie ofertowe.docx

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 - projekt umowy.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:43:48.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2020 roku

7 - Wybór oferty_19.10.2020.pdf

16. Informacja z otwarcia ofert _19_10_2020..pdf

Zapytanie ofertowe - UG.271.ZO.16.2020.pdf

16. Załączniki od nr 1 do 3 do Zapytania ofertowego wersja pdf.zip

16.Załączniki od nr 1 do 3 do Zapytania ofertowego wersja edytowalna.zip

Załącznik nr 4 do ZO- Projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-10-09 11:37:34.
Obsługa bankowa budżetu Gminy Masłowice oraz
jednostek organizacyjnych w okresie od 01.11.2020
r. do 31.10.2020 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-UG.271.ZO.15.2020.pdf

informacja z sesji otwarcia ofert - UG.271.ZO.15.2020.pdf

Informacja o pytaniach, zmiana terminu .pdf

Zapytanie ofertowe - UG.271.ZO.15.2020..pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy...pdf

Załącznik nr 2,3,4 do zapytania ofertowego...docx

Załącznik nr 2,3,4 do zapytania ofertowego...pdf

Załącznik nr 5 - Projekt umowy...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:50:30.
Dostawa eko-groszku na potrzeby Gminy Masłowice w
2020 roku

14-Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

informacja z sesji otwarcia ofert- 14.pdf

Zapytanie ofertowe - UG.271.ZO.14.2020...pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy- 14.2020.pdf

Załącznik nr 2 - Projekt umowy - 14.2020.pdf

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - 14.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-11 13:53:56.
Obsługa bankowa budżetu Gminy Masłowice oraz
jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2020
r. do 30.09.2022 r.

unieważnienie postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe - UG.271.ZO.13.2020.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2,3,4 do zapytania ofertowego.pdf

Załącznik nr 5 - Projekt umowy - 13.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-11 12:46:07 | Data modyfikacji: 2020-09-11 12:53:31.
Dostawa i montaż instalacji centralnego
ogrzewania gazowego do budynku OSP Bartodzieje

UG.271.ZO.11.2020 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

UG.271.ZO.11.2020 - informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

przesunięcie terminu.pdf

Zapytanie ofertowe - UG.271.ZO.11.2020..pdf

Załącznik nr 1 do ZO - Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 2 do ZO - STWiOR.pdf

Załącznik nr 3 do ZO - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 5 - Projekt umowy..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-08-25 13:16:46.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej na
terenie Gminy Masłowice

Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.pdf

UG.271.10.ZO.2020 -otwarcie ofert.pdf

Zapytanie ofertowe nr 10.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy..pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy..doc

Załącznik nr 2.pdf

Zał. nr 3 - Projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-22 13:35:27.
Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz
naklejek informacyjnych w ramach projektu
"Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice"

Załącznik nr 2 - Projekt umowy_UG.271.ZO.2.2020 (2).pdf

informacja o ogłoszeniu - UG.271.ZO.2.2020.pdf

Zapytanie ofertowe - UG.271.ZO.2.2020.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy_UG.271.ZO.2.2020.pdf

Załącznik nr 3 - tablica informacyjna_UG.271.ZO.2.2020.pdf

Załącznik nr 4 - naklejki informacyjna_UG.271.ZO.2.2020.pdf

2 - Informacja z sesji otwarcia ofert..pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - tablice.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:45:43.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania pn: Dostawa i montaż
instalacji kolektorów słonecznych oraz
instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy
Masłowice w ramach projektu „Odnawialne
źródła energii w Gminie Masłowice”.

Zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią

4_Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o ogłoszeniu.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1.pdf

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 4 - wykaz osób.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:52:21.

Zobacz:
 2018 rok .  2020 rok . 
Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:52:21
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo