Petycje

Petycja w sprawie zamieszczenia ostrzeżenia

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-23 12:33:22.
Petycja w sprawie wstrzymania wprowadzanych
rządów antychrysta

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-23 12:04:23.
Petycja w sprawie zamieszczenia obwieszczenia

Treść petycji (PDF)

Treść odpowiedzi (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-31 08:25:22.
Petycja w sprawie utworzenia oddziałów
zmilitaryzowanej samoobrony gminnej

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2022-08-22 12:57:11.
Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady
Gminy

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję - uchwała Rady Gminy Masłowice (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-08-01 13:57:37.
Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej

Odpowiedź na petycję (PDF)

 treść petycji_28.07.2022.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-07-28 12:24:13.
Petycja w sprawie postępowania z odpadami EPS

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Karolina Baran | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:04:59.
Petycja w sprawie termomodernizacji budynku OSP w
Bartodziejach

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:03:12.
Petycja w sprawie podjęcia pilnych działań
poprawiających funkcjonowanie Przedszkola
Publicznego w Masłowicach

Treść petycji

Treść uchwały

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-04-13 08:50:52.
Petycja w sprawie uchwały Rady Gminy Masłowice
wzywającą Komisariat Policji w Przedborzu do
wniesienia wkładu własnego w usunięciu odpadów

Treść petycji (PDF)

Sposób załatwienia petycji - treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-06 10:43:56.
Petycja w sprawie działań mających na celu
ochronę przed szybką degradacją wykonanej
inwestycji

Treść petycji (PDF)

Treść odpowiedzi (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-03-24 12:21:36.
Petycje w sprawie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu
zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich
Granice”

Petycje (PDF)

Treść odpowiedzi - petycje od UG.OR.152.4.2022 do UG.OR.152.82.2022 (PDF)

Treść odpowiedzi - petycja UG.OR.152.84.2022 (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-03-24 12:11:32.
Petycja o ostrzeżeniu ludności o trzech dniach
ciemności

Treść petycji (PDF)

Treść uchwały Rady Gminy Masłowice (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 14:50:37.
Petycja w sprawie obniżenia wynagrodzenia Wójta,
obniżenia diet radnych, podjęcia uchwały przez
Radę Gminy zwalniającej wnoszącego petycję z
wszelkiego typu opłat na rzecz Gminy Masłowice
zarówno jeszcze w tym roku jak i przyszłym 2023

Treść petycji (PDF)

Sposób załatwienia petycji - uchwała rady gminy (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 14:12:29.
Petycja w sprawie uchwalenia uchwał
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych

Treść petycji (PDF)

Informacja o sposobie załatwienia - uchwała rady (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-21 09:45:12.
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony
powietrza

Treść petycji (PDF)

Przekazanie petycji do organu właściwego celem rozpatrzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-18 12:42:10.
Petycja w sprawie usunięcia drzew na placu
szkolnym

Treść petycji (PDF)

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-19 13:58:28.
Petycja w sprawie rozbiórki budynku OSP w
miejscowości Ochotnik

Treść petycji (PDF)

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-19 13:56:49.
Petycja w sprawie remontu po byłej szkole
podstawowej w Ochotniku

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-19 13:55:28 | Data modyfikacji: 2021-12-21 16:30:47.
Petycja w sprawie rozbiórki/wyburzenia budynków
gospodarczych po byłej szkole podstawowej w
Ochotniku

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-19 13:53:59 | Data modyfikacji: 2021-12-21 16:18:58.
Petycja dotycząca działalności GKRPA

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-19 12:01:11.
Petycja o przesłanie materiałów do szkół

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-09-22 09:57:54.
Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia
referendum ludowego

Treść petycji (PDF)

Rozpatrzenie petycji - uchwała Rady Gminy (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:24:26.
Petycja w sprawie modyfikacji zjazdu drogi

Treść petycji (PDF)

Rozpatrzenie petycji - uchwała Rady Gminy (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-02 15:27:57.
Petycja w sprawie referendum ludowego

Treść petycji (PDF)

Rozpatrzenie petycji - uchwała Rady Gminy (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-12 13:00:44.
Petycja skierowana do Samorządu Gminy w sprawie
wprowadzenia profilaktyki niedoboru witaminy D

Treść petycji (PDF)

Wycofanie petycji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-12 12:58:35.
Petycja w sprawie szczepień na chorobę COVID-19

Treść petycji (PDF)

UCHWAŁA NR XXXVI.194.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:50:37.
Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2

Treść petycji (PDF)

UCHWAŁA NR XXXVI.193.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:38:00 | Data modyfikacji: 2021-01-18 12:49:38.
Petycja - program dla zdrowia i dobra środowiska

Odp. na petycję

 Treść petycji (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-07 12:48:09.
Petycja w sprawie kosmitów

Treść petycji (PDF)

Odpowiedź na petycję (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-12 15:11:50 | Data modyfikacji: 2020-05-12 15:22:07.
Petycja mieszkańców Kraszewic i Koconi przeciwko
likwidacji Szkoły Filialnej w Kraszewicach

petycja.pdf

Opinia prawna

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:59:03.
Petycja nr 1

FROB_Wniosek_i_Petycja_do_JST_14_pazdziernika_2019.pdf

odpowiedż na petację.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:30:24.
Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:30:24
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo