Konsultacja społeczne

Wyniki konsultacji społecznych dotyczące
projektów „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Masłowice na lata 2021-2026”
oraz „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2021-2023”

Wyniki konsultacji społecznych dotyczące projektów „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłowice na lata 2021-2026” oraz „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-24 13:58:26.
OBWIESZCZENIE - konsultacje społeczne dotyczące
projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Masłowice na lata 2021-2024 z perspektywą do
roku 2028”oraz jego prognozy oddziaływania na
środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

Formularz uwag (DOCX)

Formularz uwag (PDF)

Treść programu (DOCX)

Treść programu (PDF)

Prognoza oddziaływania na środowisko (DOCX)

Prognoza oddziaływania na środowisko (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:20:11.
OGŁOSZENIE - konsultacje społeczne dotyczące
projektów „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Masłowice na lata 2021-2026”
oraz „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2021-2023”.

Treść ogłoszenia (PDF)

Formularz konsultacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Formularz konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłowice na lata 2021-2026

Treść programu - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Masłowice na lata 2021-2023 (PDF)

Treść programu - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Masłowice na lata 2021-2023 (DOC)

Treść programu - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłowice na lata 2021-2026 (PDF)

Treść programu - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłowice na lata 2021-2026 (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:24:55.

Zobacz:
 Statuty sołectw .  Znoszenie nazw miejscowości . 
Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:24:55
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz