Powszechny Spis Rolny 2020

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w
ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania
do aplikacji

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!


Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do 2 dni.


Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-11-24 19:19:16 | Data modyfikacji: 2020-11-24 19:21:25.

Szanowni Państwo!


Nawiązując go wiadomości informującej Państwa o KONKURSIE PREZESA GUS NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODSETKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE SAMOSPISU, proponuję Państwu promocję samospisu wspólnie z Urzędem Statystycznym w Łodzi.


Gminy, które dokonały zgłoszenia do konkursu (gminy, które nie biorą udziału w konkursie również) mogą zaprosić niespisane jeszcze gospodarstwa do akcji UPOMINEK za SAMOSPIS DLA GMIN.


KAŻDY, kto chce wspomóc gminę i spisze się SAM w kanale SAMOSPISU i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.


Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.


Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.


Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp…


Szczegóły konkursu zamieszczono na stronie:
https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020


Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-11-13 10:55:13.
Skrócony został czas na wypełnienie formularza
ONLINE

Szanowni Państwo!


Od 9 listopada br. wprowadzona została ważna zmiana dla osób, które dokonują samospisu – skrócony został czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.


Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.


Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-11-13 10:51:46.
Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym
Spisie Rolnym 2020 r.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:02:11 | Data modyfikacji: 2020-10-12 16:02:53.
ROLNIKU - spisz się przez internet

Szanowni Państwo,


Zachęcamy do spisania się przez Internet i wzięcia udziału w konkursie dla mieszkańców sołectw.


https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki


Każde gospodarstwo spośród 50 pierwszych, które dokona samospisu i wyśle do nas informację o chęci udziału w akcji wpisując w temat wiadomości hasło promocyjne SAMOSPIS-SOŁECTWA, otrzyma upominek-niespodziankę.


Prosimy o przekazanie informacji Mieszkańcom Sołectw i zachęcenia do udziału w akcji, a także śledzenia naszych mediów społecznościowych i czynnego udziału w innych konkursach:


https://lodz.stat.gov.pl/aktualnosci/konkursy-psr,84,1.html


https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywLodzi


https://twitter.com/Lodz_STAT

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-18 19:36:51.
SPISZCIE SIĘ JAK NA GMINNE BIURA SPISOWE
PRZYSTAŁO! KONKURS

Szanowni Państwo!
Samospis jest obowiązkową i najlepszą formą realizacji Powszechnego Spisu Rolnego.
W ramach promocji tej formy spisu, proponujemy Państwu udział w konkursie dla gmin z terenu województwa łódzkiego: PROMUJMY SAMOSPIS.
Celem konkursu jest aktywizacja działań Gminnych Biur Spisowych na rzecz realizacji PSR w formie samospisu internetowego, a do wygrania zestaw atrakcyjnych nagród.
Komisja konkursowe wyłoni Zwycięzców na postawie odsetka spisanych metodą samospisu gospodarstw.
Ogłoszenie wyników nastąpi po półmetku spisu – 16 października.

Regulamin przekazuję w załączniku.

 SPISZCIE SIĘ JAK NA GMINNE BIURA SPISOWE PRZYSTAŁO!

 Powodzenia!

 

 konkurs GBS Regulamin_142.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-17 19:54:38.
Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli

przedszkola Regulamin_10.pdf

pismo przewodnie przedszkola.pdf

konkurs plastyczny.jpg

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-13 15:29:11.
Spis rolny 2020 rok
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-13 15:25:18.
Spis rolny 2020 - Stanowisko komputerowe

Stanowisko komputerowe Gminnego Punktu Spisowego przy Gminnym Biurze Spisowym w Masłowicach zostało utworzone w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4 czynne w godzinach urzedowania Urzędu, tj.

 • poniedziałe, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30
 • wtorek od godz. 7:30 do 16:30
 • piątek od godz. 7:30 do 14:30
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-07 12:24:56.
Konkurs promujący PSR na Facebooku

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie


Polub profil Urzędu Statystycznego w Łodzi na facebook.pl


Odpowiedz na pytanie konkursowe w odpowiedzi prywatnej


Wygrywa pierwsze osób


Regulamin konkursu dostępny na stronie


https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-07 12:18:55.
Informacja o akcji "Spisz się przez Internet i
zdobądź upominek"
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-07 12:06:37 | Data modyfikacji: 2020-09-07 12:07:32.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów
terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Rolnego 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmisrzów terenowych

Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego - załącznik nr 1.pdf

Klauzula informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 2.pdf

Procedura naboru na rachmistrzów do powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - załącznik nr 3.pdf

Główne zadania i obowiązki rachmistrzów terenowych_1.pdf

Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku_1.pdf

Ustawa o powszechnym Spisie Rolnym.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:57:38 | Data modyfikacji: 2020-06-18 09:46:42.
Informacje

 

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:34:18 | Data modyfikacji: 2020-06-16 13:36:22.
Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Masłowice -
Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020
r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w
Masłowicach

treść zarządzenia.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:25:41.
Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:25:41
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo