Decyzje środowiskowe

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania
przez Marszałka Województwa Łódzkiego, w
sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Pana
Andrzeja Gaik
 obwieszczenie udział społ Gaik-sig1.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-11 15:47:41.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Przedbórz gm.
Przedbórz dz. nr 30/1 i 31/1 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

IRŚ.6220.4.15.2019.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-09 15:18:31.
Utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych
z ekspolatacji oraz prowadzenie na wskazanym
terenie punktu zbierania odpadów złomu i metali
kolorowych na dz. nr ewid. 276/2 i 274/2 w m.
Kawęczyn ( Nr 0007), gm. Masłowice

UG.6220.10.17.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-09 15:15:35.
Budowa elektrowni Słonecznej wraz z
infrastrukturą towarzyszacą na działce o nr
ewid. 1081, 1082 ( obręb 0010) w miejscowości
Korytno, Gmina Masłowice

UG.6220.2.1.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:08:32.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
dowodowego

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Przedbórz, gm. Przedbórz, działka nr 30/1 i 31/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( sieć energetyczna i teletechniczna)

202002170842-1.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-17 09:19:24.

Zobacz:
 Lata 2011-2014 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 rok .  Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1143 ( ob. 0010) w miejscowości Korytno, gmina Masłowice .  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 0,584 MW w miejscowości Korytno, gm. Masłowice, działka nr 799 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( sieć energetyczna i teletechniczna) .  Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Masłowice" o mocy do 1MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 494 w m. i ob. geod. Masłowice ( Nr 0014), gm. Masłowice .  Budowa tuczami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem paszowym, kuchnią i garażami .  2020 r. .  Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 2,24 ha w granicach działek nr 807/1, 1129, 808, 809 obręb Korytno .  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1081, 1082 (obręb 0010) w miejscowości Korytno, Gmina Masłowice .  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce 244, obręb Kalinki, gm. Masłowice .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 .  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 511/1, 511/2, 512, 513, 514, 515/2 (obręb 0014) w miejscowości Masłowice .  2021 rok .  Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 .  Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „MASŁOWICE I" i „MASŁOWICE II" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 511/1, 511/2, 512, 513, 514, 5 1 5 /2 (obręb 0014) w miejscowości Masłowice, Gmina Masłowice .  Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na dziatkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice .  Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łacznej mocy do 6 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 69/1, 74/1, 81/1 obręb 0017 Strzelce Małe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem .  Budowa trzech budynków produkcyjno-hal montażowo-magazynowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach o nr ewid. 503/3 i 503/4 w miejscowości i obrębie geodezyjnym Przerąb (Nr 0016) .  Budowa dwóch ziemnych stawów rybnych w m. Tworowice, z urządzeniami powiązanymi: piętrząco-upustowymi, rurociągami oraz przepustami .  Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Strzelce Małe - Będzyn .  Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 994 w Przerębie .  Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km 17+999 w miejscowości Kraszewice .  Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1131, 661, 1073, 1074 w obrębie geodezyjnym Korytno, gm. Masłowice .  Uruchomienie zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE .  2022 rok .  Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bartodzieje Przerębskie I o mocy do 2,7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą .  Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bartodzieje Przerębskie II o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą .  Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dziatkach o nr ewid. 133, 134 /3, 135/3, 136/3 w obrębie geodezyjnym Łączkowice w Gminie Masłowice .  Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą .  Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. n r 30, 31, 3 2 /1 w obrębie Wola Przerębska Gmina Masłowice .  Budowa farmy fotowoltaicznej „Korytno l ” wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 5 MW, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 504, 505, 506 w miejscowości Korytno . 
Data wprowadzenia: 2020-02-17 09:19:24
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo