Łowiectwo

Dodatkowe polowania zbiorowe

Zarząd KŁ Puchacz informuje, iż w dniach 09.01.2023, 10.01.2023, 11.01.2023, , odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe. Początek polowania 7.40, koniec 16.00. Teren polowania: Dolina Luciąży, L-ctwo Stobnica, Felicja.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-28 15:13:16.
Zmiana terminu polowania

Zarząd Koła Łowieckiego nr 7 DZIK w Gorzkowicach informuje, że polowanie zbiorowe zaplanowane w kalendarzu polowań na dzień 03.12.2022 r. zostało przełożone na dzień 04.12.2022 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-29 13:44:12 | Data modyfikacji: 2022-11-29 14:03:26.
Dodatkowe polowania zbiorowe

Zarząd KŁ Puchacz informuje, iż w dniach 07.12.2022, 08.12.2022, odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe. Początek polowania 7.40, koniec 16.00. Teren polowania: Dolina Luciąży,L-ctwo Stobnica,Felicja.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-11-24 15:05:50.
Plan polowań zbiorowych koło łowieckie Orzeł -
sezon 2022-2023

Treść planu (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-26 11:59:39.
Dodatkowe polowania zbiorowe

W dniach 09.11.22, 10.11.2022, 11.11.2022 odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe. Początek polowania 7.30, koniec 16.00. Teren polowania: Dolina Luciąży, L-ctwo Stobnica, Felicja.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-24 11:28:02.
Kalendarz polowań zbiorowych 2022/2023 Koło
Łowieckie "Cietrzew"

Treść kalendarza (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:44:41.
kalendarz polowań zbiorowych 2022/2023 Koła
Łowieckiego "Gwardia-Dąb"

Kalendarz (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:42:56.
Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2022/2023
Koła Łowieckiego Dzik w Gorzkowicach

Treść kalendarza (PDF)

 

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:31:48.
Kalendarzyk polowań zbiorowych 2022-2023 koła
łowieckiego Skarbek

Treść ogłoszenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 11:03:50.
Kalendarz Polowań Zbiorowych KŁ nr 33 ,,Puchacz'
w Ręcznie w sezonie 2022/2023

Kalendarz polowań (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 13:22:54.
Polowanie dewizowe - Gwardia-Dąb

Treść ogłoszenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-07-14 08:04:18.
Informacja o polowaniu dewizowym - Koło
Łowieckie nr 23 „Gwardia-Dąb”

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-04-19 09:38:58.
Informacja o dodatkowych polowaniach zbiorowych -
Koło Łowieckie nr 7 Dzik

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 08:24:43 | Data modyfikacji: 2022-01-11 08:44:22.
Dodatkowe polowania zbiorowe

Zarząd Koła Łowieckiego w Ręcznie informuje, iż w dniach 02.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 07.01.2022, w godzinach 8-16:30 zostały zaplanowane dodatkowe polowania zbiorowe. Miejsce polowania: Dolina Luciąży, Leśnictwo Stobnica, Leśnictwo Felicja, Piwaki, Żerechowa.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-22 09:41:13 | Data modyfikacji: 2021-12-22 09:41:37.
Dodatkowe polowania zbiorowe

Zarząd Koła Łowieckiego w Ręcznie informuje, iż w dniach 17.11.2021, 18.11.2021, 19.11.2021, w godzinach 8-16:30 zostały zaplanowane dodatkowe polowania zbiorowe. Miejsce polowania: Dolina Luciąży, Leśnictwo Stobnica, Leśnictwo Felicja.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:33:04.
Polowanie zbiorowe - Koło Łowieckie Gwardia-Dąb

Zarząd Koła Łowieckiego nr. 23 Gwardia-Dąb w Łodzi informuje że w dniu 4.09.2021r na terenie Obrębu Hodowlanego Stawów Hodowlanych w Przerębie odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.


Początek polowania przewidziany na godź. 16.


Pozdrawiamy


Zarząd Koła

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-26 15:07:16.
Terminarze polowań zbiorowych - sezon łowiecki
2021/2022

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Puchacz" (PDF)

Kalendarzyk polowań KŁ SKARBEK Bełchatów na rok 2021-2022 (PDF)

Kalendarz polowań Koło Łowieckie nr 23 „Gwardia-Gąb”

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Cietrzew" (PDF)

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "DZIK" (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-26 14:57:41.
Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym przekazane przez
dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących
Gminę Masłowice
  • Koło Łowieckie nr 33 ,,Puchacz” w Ręcznie, obwód łowiecki nr 275

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się w miejscowości Ogrodzona 43A, 97-352 Łęki Szlacheckie. Mieszkańcy posesji nie udzielają żadnych informacji na temat wpisów w książce. Udostępnianie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualny dotyczącym: terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe na podstawie przesłanego listem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostępnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym. Koło łowieckie informuje, że wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w wyniku przygotowania i przekazania przedmiotowej informacji.;

  • Koło Łowieckie nr 7,,Dzik” Gorzkowice, obwód łowiecki 296

Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym znajduje się na osadzie myśliwskiej Koła Łowieckiego Nr 7 ,,Dzik” w Majkowice – Kresy.

  • Koło Łowieckie nr 38 ,,Skarbek” w Bełchatowie, obwód łowiecki nr 313

Koło informuje, że obecnie funkcjonuje wyłącznie elektroniczna książka wyjść myśliwych na polowanie indywidualne. Zainteresowanym instytucjom koło łowieckie na prośbę może udostępnić wyciągi w dowolnym zakresie czasowym. Wyciąg zawiera dane zgodne z klauzulą RODO.

  • Koło Łowieckie nr 23 ,,Gwardia - Dąb” w Łodzi, obwód łowiecki nr 294

Koło informuje, że do ewidencji polowań wykorzystuje Elektroniczną Książkę Ewidencji Polowań (EKEP), system udostępniony przez Polski Związek Łowiecki.
Koło Łowieckie „Gwardia-Dąb”, na pisemny wniosek przesłany na adres koła, udziela informacji zawartych w systemie wszystkim zainteresowanym. Zakres udzielanych informacji obejmuje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

  • Koło Łowieckie nr 52 " Cietrzew", obwód łowiecki nr 295

Zarząd Koła Łowieckiego nr 52 " Cietrzew" w Masłowicach zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie art. 42b paragraf 1e informuje, że książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu jest ogólnodostępna i znajduje się w skrzynce zamieszczonej przy domku myśliwskim w miejscowości Krery nr 1.

  • Koło Łowieckie nr 268 ,,Orzeł” w Łodzi, obwód łowiecki nr 314

W sezonie 2021/22 książka pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym działa w systemie elektronicznym PZŁ EKEP. Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-24 11:24:52.
Zgłoszenie polowania dewizowego - "Gwardia-Dąb"

Treść zgłoszenia (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-13 09:53:29.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 1 lutego 2021 r. o podaniu do publicznej
wiadomości informację o sporządzeniu projektu
uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w
sprawie podziału województwa łódzkiego na
obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-02 12:51:28.
Terminarze polowań zbiorowych - sezon łowiecki
2020/2021

Urząd Gminy w Masłowicach przedstawia informacje o polowaniach kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie Gminy Masłowice.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach polowań.

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "DZIK" (PDF)

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Gwardia-Dąb" (DOC)

Kalendarzyk polowań KŁ SKARBEK Bełchatów na rok 2020-2021 (PDF)

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Cietrzew" (PDF)

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Puchacz" (PDF)

Dodatkowe polowania zbiorowe Koła Łowieckiego "Puchacz" (PDF)

 Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Puchacz" (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-31 10:34:23 | Data modyfikacji: 2020-09-21 13:33:12.
Terminarze polowań zbiorowych - sezon łowiecki
2018/2019

Dzik

SKARBEK

Orzeł

Gwardia Dąb dodatkowe polowanie

Gwardia Dąb.pdf

Skarbek.pdf

Skarbek_1.pdf

Cietrzew.pdf

Koło Łowickie Nr 52 "CIETRZEW"

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-02 08:14:41.
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym znajduje się u
zarządcy/dzierżawcy obwodu łowieckiego, tj.:

Koło łowieckie nr 7 "DZIK" w Gorzkowicach -  ul. Targowe 10 D m5 , 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-02 08:14:17.
Data wprowadzenia: 2018-11-02 08:14:17
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo