Fundusze Unijne i Krajowe

Projekt "Pod Biało-czerwoną"
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-09 11:21:20.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków i budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Granice

  

Operacja o nazwie ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice” zrealizowana przez Gminę Masłowice w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00126-65150-UM0500263/20 zawartej w dniu 30 marca 2021 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego polegała na montażu 179 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Masłowice oraz budowie odcinka wodociągu w miejscowości Granice.

Całkowita wartość operacji wyniosła 3 496 876,50 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 2 843 550,00 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 1 809 350,00 zł.

Operacja miała na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Masłowice oraz poprawa warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich poprzez utylizację ścieków komunalnych za pomocą indywidualnego systemu oczyszczania ścieków oraz budowę wodociągu położonego w miejscowości Granice.

W ramach tej inwestycji wykonano u 179 mieszkańców przydomowe oczyszczalnie ścieków, w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy oraz wybudowano jeden odcinek wodociągu położonego w miejscowości Granice.


Biorąc pod uwagę korzyści płynące z w/w zadania, zarówno te z zakresu ochrony środowiska, jak i finansowe, Gmina Masłowice w przyszłości będzie starała się o kolejne dofinansowania na tego typu operacje.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-09 08:49:32 | Data modyfikacji: 2022-11-09 08:52:15.
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR
w rozwoju cyfrowym
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-18 20:58:40.
Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2022 roku
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-17 11:56:26.
Sołectwo na plus - Chełmo
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-17 11:55:36.
Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w
miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid.
171

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 171


Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowice zakończona. Mieszkańcy mogą już korzystać z prawie kilometrowego odcinka nowej drogi oraz chodnika.
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę ponad 588 231,12 zł z czego kwota 294 115,00 zł to wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowanego przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

20211103_094747.jpg

20211103_095612.jpg

20211103_100606.jpg

20211103_095740.jpg

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-11-29 10:42:10.
Usuwanie azbestu w 2021 roku

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2021 roku” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wyniosła 50 202,55 zł. Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 41 835,00 zł.
W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 33 posesjach. Ogółem unieszkodliwiono 157,040 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-10-08 08:12:46.
SOŁECTWO NA PLUS
 promocja - spłectwo na plus.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-10-08 07:56:13.
Zgłoszenie reklamacyjne po odbiorze końcowym -
Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice

protokół zgłoszenia reklamacji i wykonania naprawy instalacji.pdf

cennik usług serwisowych -kolektory słoneczne.pdf

Cennik usług serwisowych - fotowoltaika.pdf

Cennik usług niegwarancyjnych na 2020 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-18 12:19:08.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW DLA
KTÓRYCH MAJA BYĆ ZAINSTALOWANE KOLEKTORY
SŁONECZNE

Urząd Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż w związku z dynamicznie rozwijającą sie sytuacją epidemiologiczną związaną z transmisją  koronawirusa SARS-Co V-2 nie możliwe jest dostarczenie Aneksów dla mieszkańców do podpisu.  Przygotowane aneksy z datą 16 marca 2020 r. zostaną dostarczone po opanowaniu epidemii. 

 

W związku z tym, iż ruszyły prace montażowe kolektorów słonecznych prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z kwotami wskazanymi w poniższej tabeli na rachunek bankowy:

BSZP Wielgomłyny Filia Masłowice.
24 8973 0003 0030 0030 1918 0002
z dopiskiem "dopłata do kolektorów słonecznych" oraz wskazaniem kto wpłaca zgodnie z zawartymi umowami.

Prosimy o możliwie niezwłoczne dokonywanie wpłat

 

Rodzaj instalacji Wpłata wniesiona przez mieszkańca Kwota do dopłaty przez mieszkańca Łączny udział mieszkańców po przetargu 
Instalacja składająca się z 2 kolektorów i zasobnika 200 dm3 1 539,14 363,46 1 902,60
Instalacja składająca się z 3 kolektorów i zasobnika 300 dm3 1 814,31 282,69 2 097,00
Instalacja składająca się z 4 kolektorów i zasobnika 400 dm3 2 203,68 103,92 2 307,60
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:07:56.
Informacja dla mieszkańców dotycząca dopłaty
do wkładu własnego - kolektory słoneczne
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:41:07.
Informacja dla mieszkańców dotycząca
dodatkowych prac nie objętych projektem
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:34:18.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:32:28.
Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznych
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:40:05.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:37:40.
Instrukcja obsługi zestawu solarnego
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:32:35 | Data modyfikacji: 2020-03-24 08:34:49.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:30:50.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:28:57.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:25:06.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:23:11.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:21:28.
Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice -
informacja dla mieszkańców
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-24 08:16:49.
Funduszu Dróg Samorządowych

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad promocji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych informujemy, że zadanie pn. „Trzeci etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ochotnik w Gminie Masłowice ( działka nr 86) –wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna” uzyskało dofinansowanie w kwocie 253 245,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość ogólna zadania to 478 263,19 zł.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-06 18:53:14 | Data modyfikacji: 2020-02-06 19:17:40.
Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice


 

1-podpisanie umowy.pdf

aneks-umowy.pdf

ogłoszenie przetargu.pdf

podpisanie umowy na piece.pdf

Promocja_5.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-10 13:26:39 | Data modyfikacji: 2020-03-24 08:14:46.
Data wprowadzenia: 2019-10-10 13:26:39
Data modyfikacji: 2020-03-24 08:14:46
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo