Strategia rozwoju

UCHWAŁA NR XXVI/119/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015 -
2020

Załacznik__Strategia_Rozwoju_Gminy_Masłowice_na_lata_2015-2020.pdf

PROGNOZA__oddziaływania_na_środowisko.pdf

 Uchwała.XXVI.119.2016.2016_11_15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 11:19:55.
Data wprowadzenia: 2016-12-20 11:19:55
Opublikowane przez: Paweł Olczyk