Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:27:54.
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-04-06 10:23:41.
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 09:02:18.
Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 stycznia 2022 r. w prawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 13:45:18 | Data modyfikacji: 2022-01-10 13:45:42.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W MASŁOWICACH
Inspektor ds. księgowości budżetowej w
Urzędzie Gminy Masłowice

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-29 08:43:17.
Informacja Komisji Rekrutacyjnej na wolne
stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości
budżetowej w Urzędzie Gminy Masłowice

treść informacji_.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-11-22 13:28:41.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Masłowicach

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Gminy w Masłowicach

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-11-22 13:23:15.
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury
na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds.
księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-17 11:21:24.
INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej na wolne
Stanowisko Urzędnicze Inspektor ds. budownictwa,
gospodarki przestrzennej, nadzorów nad
inwestycjami w Urzędzie Gminy Masłowice z dnia
10 listopada 2021 r.

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-12 14:28:19.
Zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury
na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds.
budownictwa, gospodarki przestrzennej, nadzorów
nad inwestycjami w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:00:13.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MASŁOWICE
Inspektora ds. księgowości budżetowej w
Urzędzie Gminy

Treść zarządzenia (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Klauzula RODO (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

Wzór oświadczenia o stanie zdrowia kandydata (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:52:11.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MASŁOWICE
Inspektora ds. budownictwa, gospodarki
przestrzennej, nadzorów nad inwestycjami w
Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Klauzula RODO (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

Wzór oświadczenia o stanie zdrowia kandydata (PDF)

Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu zadań sprzecznych i stronniczych (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-28 15:06:22.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W MASŁOWICACH
Zastępca Skarbnika w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-28 15:03:31.
INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej na wolne
Stanowisko Urzędnicze Zastępca Skarbnika w
Urzędzie Gminy Masłowice z dnia 22 października
2021 r.

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 11:26:24 | Data modyfikacji: 2021-10-25 11:28:15.
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Masłowicach

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 11:04:18.
Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury
na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy
Skarbnika w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:07:46.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłowice -
Zastępca Skarbnika

Treść zarządzenia (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Klauzula RODO (PDF)

Oświadczenie - nieposzlakowana opinia (DOC)

Oświadczenie - odbiór dokumentów (DOC)

Oświadczenie - stan zdrowia (PDF)

Oświadczenie - niekaralność rozszerzone (DOC)

Oświadczenie - zdolność do czynności prawnych (DOC)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Oświadczenie - prawomocny wyrok (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-11 13:39:51.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Masłowicach

Zarządzenie Wójta Gminy Masłowice z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:46:07.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Masłowicach

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-25 08:03:50.
INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej na wolne
Stanowisko Urzędnicze Inspektor ds. księgowości
budżetowej w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-08-17 17:34:16.
Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury
na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds.
księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-08-17 17:29:57 | Data modyfikacji: 2021-08-17 17:32:31.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłowice -
Inspektor ds. księgowości budżetowej w
Urzędzie Gminy Masłowice

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-02 09:59:01.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W MASŁOWICACH
Inspektor ds. gospodarki ziemią i działalności
gospodarczej w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-02 13:58:27.
INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej na wolne
Stanowisko Urzędnicze Inspektor ds. gospodarki
ziemią i działalności gospodarczej w Urzędzie
Gminy Masłowice

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:10:57 | Data modyfikacji: 2021-06-24 15:12:31.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłowice -
Inspektor ds. gospodarki ziemią i działalności
gospodarczej w Urzędzie Gminy Masłowice

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 10:46:03.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Masłowicach -
inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych
 Treść informacji (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-29 15:12:16.
INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej na wolne
stanowisko Urzędnicze INSPEKTOR DS. EWIDENCJI
LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH z dnia 22
września 2020 r.
 Treść informacji (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-23 09:15:04.
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektor ds. ewidencji ludności i
dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Masłowice

Zarządzenie Wójta Gminy Masłowice nr 76/2020

Treść ogłoszenia (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-08 13:03:42 | Data modyfikacji: 2020-09-08 13:08:56.
Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze INFORMATYK w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

 Zarządzenie 68/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - przeprowadzenie służby przygotowawczej

202002251541.pdf

Informacja o wstępnym etapie naboru

Zarządzenie.5.2020.2020-01-27..pdf

Protokół z egzaminu końcowego zwolnionego ze służby przygotowawczej

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-01-27 08:44:57 | Data modyfikacji: 2020-08-31 08:58:42.
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko
urzednicze ds. obsługi Rady Gminy jej organów,
zdrowia, pożytku publicznego w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

wyniki_naboru_na_wolne_stanowisko_urzędnicze.pdf

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:14:58.
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRZELCACH
MAŁYCH

Zarządzenie.16.2019.2019-02-21..pdf

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:33:55.
ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami,
prowadzenie podatku VAT w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Ogłoszenie o naborze

Informacja o o wstępnym etapie naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:17:14.
Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:17:14
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo