ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ: /73b6vj3oas/skrytka

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie http://epuap.gov.pl – konto jest bezpłatne)

I. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 1. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) (sekretariat) na następujących nośnikach danych:

a. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

b. Płyta CD-RW, DVD Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

II. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a. DOC, RTF

b. XLS

c. CSV

d. TXT

e. GIF, TIF, BMP, JPG

f. PDF

g. ZIP 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:46:05 | Data modyfikacji: 2014-10-06 15:17:53.
Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:46:05
Data modyfikacji: 2014-10-06 15:17:53
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske