RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 200

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:12:59.
MONITORING

Administrator danych Gmina Masłowice z siedzibą: Masłowice 4, 97-515 Masłowice, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracowników i obywateli teren jednostki jest monitorowany.


Obszar monitorowania obejmuje teren wokół budynku oraz pierwszą kondygnację wewnątrz budynku. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Gminie Masłowice.


Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring osób objętych monitoringiem.

Monitoring

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:01:41 | Data modyfikacji: 2018-11-23 08:19:01.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe


Inspektor Ochrony Danych


Sylwia Kochman


e-mail: iod@maslowice.pl

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:21:37 | Data modyfikacji: 2021-12-20 12:26:10.
Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:21:37
Data modyfikacji: 2021-12-20 12:26:10
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz