Emisyjność budynków

Ulotka o emisyjności budynków

ulotka o emisyjności budynków

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Karolina Baran | Data wprowadzenia: 2022-03-10 09:00:15 | Data modyfikacji: 2022-03-10 09:02:27.
Informacja o Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków

RUSZYŁA CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓWOd 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania.


Informacje o źródłach ciepła używanych na obszarze naszego kraju, wskażą rejony wciąż zagrożone dużym zanieczyszczeniem powietrza. Przestarzałe technologiczne urządzenia grzewcze emitują do atmosfery duże ilości zanieczyszczeń. Jest to tak zwana niska emisja - bardzo groźna dla naszego zdrowia. Dlatego należy ją zdecydowanie ograniczyć.

W przypadku budynków już istniejących na złożenie deklaracji mamy 1 rok (od 1 lipca 2021 roku).

W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie, tj. po 1 lipca 2021 roku, właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.


Należy zgłosić wszystkie źródła ciepła używane w danym domu.


Zgłoszenie źródła ciepła właściciele nieruchomości czy zarządcy mogą zrobić na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet;

Żeby zgłosić źródło ciepła drogą elektroniczną, należy wejść na stronę zone.gunb.gov.pl, pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełnić. Następnie należy go podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

  • w formie papierowej;

Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji przez internet istnieje możliwość złożenia jej w formie papierowej. Deklarację składamy osobiście w urzędzie gminy albo listownie.

Urzędnik wprowadzi dane do systemu na podstawie złożonej deklaracji.

Odpowiedni druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Masłowicach (w załączniku).

Pozostałe informacje dostepne pod linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

plik,20210706144620,ulotka_1f_1.pdf

plik,20210706144643,ulotka2_min.pdf

plik,20210706144754,deklaracja_a.pdf

plik,20210706144856,deklaracja_b.pdf

broszura_sierpien_2021_002.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-08-30 12:08:18 | Data modyfikacji: 2021-09-07 09:22:15.
Data wprowadzenia: 2021-08-30 12:08:18
Data modyfikacji: 2021-09-07 09:22:15
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo