2021 rok

UG.OR.0003.20.2021

Zapytanie w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Treść zapytania (PDF)

Treść odpowiedzi (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-22 14:43:12.
UG.OR.0003.21.2021

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego

Treść interpelacji (PDF)

Treść odpowiedzi (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:36:01.
UG.OR.0003.19.2021

Zapytanie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Treść zapytania (PDF)

Treść odpowiedzi (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-24 15:06:48 | Data modyfikacji: 2021-11-24 15:09:39.
UG.OR.0003.18.2021

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej 42.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-02 16:06:19.
UG.OR.0003.17.2021

Interpelacja w sprawie przejęcia działki.

Treść interpelacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-21 09:14:20.
UG.OR.0003.16.2021

Interpelacja w sprawie oświetlenia w ciągu drogi powiatowej.

Treść interpelacji (PDF)

Treść odpowiedzi (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:00:06.
UG.OR.0003.15.2021

Interpelacja w sprawie postulatów jakie były zgłoszone przez mieszkańców na Zebraniach Wiejskich.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-25 13:59:31 | Data modyfikacji: 2021-03-25 14:06:39.
UG.OR.0003.14.2021

Zapytanie w sprawie protokołów z posiedzeń Komisji problemowych Rady Gminy.

Treść zapytania (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:06:18.
UG.OR.0003.13.2021

Interpelacja w sprawie pilnego usunięcia zagrożenia wypadkowego dla użytkowników przemieszczających się samochodami po drodze powiatowej DP 3915E

Treść zapytania (PDF)

Treść odpowiedzi (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:02:33 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:26:04.
UG.OR.0003.12.2021

Interpelacja w sprawie dokończenia przebudowy drogi w miejscowości Strzelce Małe na działce o nr ewid. 867 w obrębie geodezyjnym Strzelce Małe nr 0017 gm. Masłowice.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:52:44 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:57:54.
UG.OR.0003.11.2021

Zapytanie w sprawie konieczności wykonania w Woli Przerębskiej (Kolonia) chodnika z jednej strony przy drodze powiatowej Nr 3915 E wraz z udrożnieniem przydrożnego rowu i uzupełnieniem kilku lamp ulicznych.

Treść zapytania (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-12 11:23:17.
UG.OR.0003.10.2021

Interpelacja w sprawie dokończenia przebudowy budynku OSP w Bartodziejach.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-12 11:21:04.
UG.OR.0003.9.2021

Interpelacja w sprawie wykonania alejki pieszo - rowerowej na działkach 246 i 416

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:23:29.
UG.OR.0003.8.2021

Interpelacja w sprawie rozbiórki budynku OSP w m. Ochotnik.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:20:50 | Data modyfikacji: 2021-01-26 14:25:30.
UG.OR.0003.7.2021

Interpelacja w sprawie uwzględnienia wykonania sieci wodociągowej w m. Kol. Przerąb - Koń.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:30:47.
UG.OR.0003.6.2021

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przerąb.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:28:41.
UG.OR.0003.5.2021

Interpelacja w sprawie wywozu odpadów stałych na działkę 997/6 obręb Przerąb przez właściciela gruntów.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:26:08.
UG.OR.0003.4.2021

Interpelacja w zakresie remontów dróg powiatowych oraz gminnych na terenie okręgu Przerąb.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:23:19.
UG.OR.0003.3.2021

Interpelacja w sprawie zadania „Przebudowa drogi gminnej o Nr 110106 E w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530”.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:20:40.
UG.OR.0003.2.2021

Zapytanie w sprawie konieczności utwardzenia powierzchni przy budynku OSP w Bartodziejach w pobliżu skrzyżowania dróg gminnych poprzez położenie warstwy bitumicznej.

Treść zapytania (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:18:44.
UG.OR.0003.1.2021

Interpelacja w sprawie konieczności wykonania w Woli Przerębskiej (Kolonia) chodnika z jednej strony przy drodze powiatowej Nr 3915 E wraz z udrożnieniem przydrożnego rowu i uzupełnieniem kilku lamp ulicznych.

Treść interpelacji (PDF)

Odpowiedź na interpelację (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:15:30.

Zobacz:
 2021 rok .  2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:15:30
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz