Komisje Rady

Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Kępiński Paweł - Przewodniczący Komisji
 2. Zalas Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Macios Zbigniew - Członek
 4. Szymczyk Kamil - Członek

 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-04 15:18:38.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku,
Bezpieczeństwa Publicznego oraz Handlu i Usług
 1. Kołodziejczyk Dariusz - Przewodniczący Komisji
 2. Mierzwa Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Cichoń Józef - Członek
 4. Kołodziejski Mariusz - Członek
 5. Michalski Grzegorz - Członek
 6. Ryszka Wiesław - Członek
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-04 15:09:01.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Ochrony Środowiska
 1. Dukalski Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 2. Cichoń Józef - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ryszka Wiesław - Członek
 4. Szymczyk Kamil - Członek
 5. Wachowski Piotr - Członek
 6. Zalas Agnieszka - Członek

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:33:51 | Data modyfikacji: 2018-12-04 15:18:48.
Komisja Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 1. Dąbrowska Teresa - Przewodniczący Komisji 
 2. Mierzwa Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Drzewowski Miłosz - Członek
 4. Dukalski Krzysztof - Członek
 5. Kępiński Paweł - Członek
 6. Kołodziejski Mariusz - Członek
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:31:27 | Data modyfikacji: 2018-12-04 15:19:00.
Komisja Rewizyjnej
 1. Macios Zbigniew          - Przewodniczący Komisji 
 2. Drzewowski Miłosz       - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Dąbrowska Teresa       - Członek
 4. Kołodziejczyk Dariusz   - Członek 
 5. Michalski Grzegorz       - Członek
 6. Wachowski Piotr           - Członek

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2011-09-02 08:35:33 | Data modyfikacji: 2018-12-04 15:19:12.
Data wprowadzenia: 2011-09-02 08:35:33
Data modyfikacji: 2018-12-04 15:19:12
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo