2021 rok

Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw oraz
elementów siłowni zewnętrznej

Insormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego wraz z poprawioną mapą

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Dokumentacja projektowa

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-11-09 16:00:10.
Dostawa eko-groszku na potrzeby Gminy Masłowice w
2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 02.08.2021 (PDF)

Zapytanie-ofertowe_UG.IOŚ.271.7.ZO.2021.pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie-o-braku-powiązań.docx

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego -Wzór-Formularza Oferty (2).docx

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-07-28 10:58:41.
Wydanie kalendarza promującego gminę Masłowice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2-Informacja z sesji otwarcia ofert_22.07.2021.pdf

Zapytanie ofertowe do publikacji_16.07.2021_UG.IOŚ.271.6.ZO.2021.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-07-16 14:38:39.
Zakup materiałów i urządzeń wodociągowych na
potrzeby Gminy Masłowice w ramach zadania pn.:
 „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości
Kawęczyn na dz. nr ewid. 94 w obr. geod.
Kawęczyn i dz. nr ewid. 70, 71 w obr. geod.
Łączkowice” oraz  „Budowa odcinka
wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr
ewid. 196, 1139, 65”

4-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_02.07.2021.pdf

2-Informacja z sesji otwarcia ofert_02.07.2021.pdf

4-Zapytanie ofertowe_UG.IOŚ.271.4.ZO.2021.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-24 19:13:48.
Wydanie kalendarza promującego Gminę Masłowice

Unieważnienie postepowania_UG.IOŚ.271.3.ZO.2021.pdf

3 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami_UG.IOŚ.271.3.ZO.2021.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-24 19:10:07.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2021 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_28.06.2021 r..pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_28.06.2021 r..pdf

2021-06-23 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.pdf

2-Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-21 12:49:21.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania pn: ,,Poprawa stanu
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Masłowice poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków i budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Granice”,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_28.06.2021.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_28.06.2021.pdf

2021-06-23 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego..pdf

1-Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami_UG.271.1.ZO.2021_17.06.2021.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:18:51.

Zobacz:
 2021 rok .  2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:18:51
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo