2022 rok

Zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach
konkursu „Rosnąca odporność”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.12.2022 r.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy_09.12.2022

09-12-2022 Wyjaśnienie _zapytania_ofertowego

06-12-2022-Wyjasnienie_zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2022 r.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego -Opis-przedmiotu-zamowienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - Wzór Formularza cenowego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-29 14:05:52.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Masłowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.11.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr UG.IOŚ.271.2.24.2022

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-14 11:46:56.
Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw oraz
elementów siłowni zewnętrznej

4-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_16.11.2022.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26.10.2022 r.

24-10-2022- Wyjasnienie_zapytania ofertowego

21-10-2022- Wyjasnienie_zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr UG.IOŚ.271.2.22.2022

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - Zestawienie cenowe

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-18 12:16:37.
Wykonanie tablic informacyjnych oraz plakatów na
potrzeby Gminy Masłowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.10.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 25.10.2022 r.

Wyjasnienie do zapytania ofertowego z dnia 21.10.2022

Wyjasnienie_zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - Zestawienie cenowe

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Projekt tablic informacyjnych

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-18 09:48:11.
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Masłowice oraz
jednostek podległych w okresie od 01.11.2022 r.
do 31.12.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_25.10.2022

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 19.10.2022 r.

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 14.10.2022 r.

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego - po zmianie_12.10.2022

Wyjaśnienie do zapytania z dnia 12.10.2022

Wyjaśnienie zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór wykazu lokalizacji banku

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-06 15:22:36.
Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla
Gminy Masłowice w ramach projektu „Cyfrowa
Gmina”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert z dnia 28.10.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Wyjaśnienie zapytania ofertowego z dnia 03.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

16-Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (2)

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego - Zestawienie cenowe

 

Opublikowane przez: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-09-26 20:19:50.
Zakup power bank w ramach projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w
rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-09-26 20:06:45.
Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla
Gminy Masłowice w ramach projektu „Cyfrowa
Gmina”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Wyjasnienie do zapytania ofertowego z dnia 14.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego.docx

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego - Zestawienie cenowe

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-09-09 14:48:35.
Zakup akcesoriów do laptopów w ramach projektu
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Zestawienie cenowe

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-09-09 14:06:15.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2022 roku

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór projektu umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-12 14:13:27.

Zobacz:
 2021 rok .  2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2022-07-12 14:13:27
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo