Budowa trzech budynków produkcyjno-hal montażowo-magazynowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach o nr ewid. 503/3 i 503/4 w miejscowości i obrębie geodezyjnym Przerąb (Nr 0016)

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:09:35.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:08:07.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:02:53.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-03-16 09:34:38.
OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzaniu procedury
udziału społeczeństwa

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-02-11 09:30:11.
OBWIESZCZENIE o przeprowadzaniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-09-09 12:12:03.
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-09-09 12:10:29.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania do
chwili przedłożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-16 13:01:17.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakresie raportu

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:12:24.
 treść obwieszczenia - UG.IOŚ.6220.8.1.2021.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:14:18.
Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:14:18
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo