Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na dziatkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-14 10:43:23.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-14 10:41:47.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:33:33.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-09 11:10:03.
Data wprowadzenia: 2021-02-09 11:10:03
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz