Budowa farmy fotowoltaicznej „Korytno l ” wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 5 MW, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 504, 505, 506 w miejscowości Korytno

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:46:28.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 treść obwieszczenia.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:32:40.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-08-16 12:06:06.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-08-16 12:08:36.
OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-08-16 12:10:02.
Data wprowadzenia: 2022-08-16 12:10:02
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz