Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łacznej mocy do 6 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 69/1, 74/1, 81/1 obręb 0017 Strzelce Małe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia -UG.IOŚ.6220.7.1.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-03-30 11:31:30.
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakresie raportu

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-31 11:56:51.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania do
chwili przedłożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-30 15:30:26.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-06-01 10:56:30.
OBWIESZCZENIE o przeprowadzaniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-06-01 10:59:42.
OBWI ESZCZENIE o ponownym przeprowadzaniu
procedury udziału społeczeństwa

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-10-03 11:23:34.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:13:28.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-11-30 13:38:11.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron i podanie do
publicznej wiadomości informacji o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-11-30 13:40:04.
Data wprowadzenia: 2022-11-30 13:40:04
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz