Uruchomienie zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-02-11 10:02:28.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-03-09 08:16:46.
DECYZJA w sprawie odmowy wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-04 14:57:44.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania o
wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-04 14:59:32.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania o
wniesieniu odwołania od wydanej decyzji

Treść zawiadomienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-26 11:54:18.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postepowania o
uchyleniu decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia
 Obwieszczenie dla stron postępowania z dn. 14.09.2022 r., znak UG.IOŚ.6220.14.9.2021.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-09-14 14:06:18 | Data modyfikacji: 2022-09-14 14:07:54.
Data wprowadzenia: 2022-09-14 14:06:18
Data modyfikacji: 2022-09-14 14:07:54
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo