Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 994 w Przerębie

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:03:49.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wpłynięciu
wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:04:48.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-05 13:36:53.
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-09-29 11:39:30.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-04 08:32:39.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:31:38.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:32:52.
OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:34:28.
Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:34:28
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz