Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-17 12:56:44.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-02 11:56:20.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treśc obwieszczenia.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:28:37.
Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:31:31.
Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:31:31
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo