Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1081, 1082 (obręb 0010) w miejscowości Korytno, Gmina Masłowice

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 10:12:58 | Data modyfikacji: 2021-02-04 10:14:25.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 10:10:16.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-07 14:40:07 | Data modyfikacji: 2021-01-07 15:23:23.
OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzaniu procedury
udziału społeczeństwa
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-12-03 08:17:05.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania
o przedłużeniu terminu wydania decyzji
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-10-01 10:22:47.
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości
informacji o rozpoczęciu procedury
przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-16 09:14:53.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu
postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-16 09:07:24.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania do
chwili przedłożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:41:11.
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej

Pobierz plik (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:52:43.
Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:52:43
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz