Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Masłowice" o mocy do 1MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 494 w m. i ob. geod. Masłowice ( Nr 0014), gm. Masłowice

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego
 UG.6220.13.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-07 10:31:19.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

202001221001.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-22 17:03:38.
Obwieszczenie - o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

202002171140-1.pdf

202002171140.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-17 12:15:44.
Data wprowadzenia: 2020-02-17 12:15:44
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo