Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:18:58.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:16:48.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron przed wydaniem
decyzji o środow iskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:31:06.
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:51:49.
Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:51:49
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz