Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 0,584 MW w miejscowości Korytno, gm. Masłowice, działka nr 799 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( sieć energetyczna i teletechniczna)

Obwieszczenie o podanie do publicznej wiadomości
informacji o wydaniu decyzji środowiskowej

202003121510-2.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-12 15:39:11.
Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 09.12.2019 r., znak UG.6220.9.11.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:08:05.
Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:08:05
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo