Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. n r 30, 31, 3 2 /1 w obrębie Wola Przerębska Gmina Masłowice

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-06-28 13:06:08.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

treść obwieszczenia_22.07.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:51:02.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:56:50.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:58:58.
OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-08-17 13:00:17.
Data wprowadzenia: 2022-08-17 13:00:17
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz