2017 r.

UG.6220.7.25.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
o kontynuowaniu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „lokalizacji instalacji produkcji alkoholu etylowego w hali biogazowni oraz budowa obiektów towarzyszących w miejscowości Chełmo, gm. Masłowice na działce o numerze 825/7”. 

 UG_6220_7_25_2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:13:29.
UG.6220.4.5.2017

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „przebudowa budynków masarni na budynki inwentarskie do chowu trzody chlewnej oraz budowa dwóch budynków inwentarskich w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 215,60 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działce o numerze ewidencyjnym 602/1 w miejscowości i obrębie geodezyjnym Masłowice (Nr 0014), gm. Masłowice.  

 UG_6220_4_5_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:44:16.
WOOŚ.4260.32.2017.AZi.9

 ZAWIADOMIENIE 


podaję do publicznej wiadomości, że: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Ochotnik, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, wydał decyzję nr 66/2017, znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.7 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi) o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 WOOŚ.4260.32.2017.AZi9.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:24:43.
WOOŚ.4260.32.2017.AZi.8

OBWIESZCZENIE


zawiadamienie stron postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, wydał decyzję nr 66/2017, znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.7 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi) o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Ochotnik. 


 

 WOOŚ.4260.32.2017.AZi.8.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:18:04.
GPI.6220.2.2017

Obwieszczenie


o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa dwóch budynków inwestraskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łacznej obsadzie do 126 DJP wraz z niezbedną infastrukturą techniczną na terenie dz. nr ewid. 1150 i 1151 w miejscowości Borki, obręb geodezyjnym Borki, gm. Masłowice 

 GPI.6220.2.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:50:29.
WOOŚ.4260.32.2017.AZi.5

Obwieszczenie


zawiadomienie, że został zgromadzony kompletny materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi w miejscowości Ochotnik.


Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 11 sierpnia 2017 r.

 KW_80644_RDO_S_plik1.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:51:05.
UG.6220.3.20.2017

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji maszyn rolniczych o nowe hale produkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym terenu w miejscowości Strzelce Małe, gmina Masłowice, województwo łódzkie” na działkach o numerach ewidencyjnych 844/3, 844/2, 845, 846/2 i 846/1 w obrębie geodezyjnym Strzelce Małe (NR 0017).


Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 26 lipca 2017 r.          

UG.6220.3.20.2017.pdf

 UG.6220.3.20.2017..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:06:45.
UG.6220.3.22.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa zespołu elektrowni wiatrowych będących w trakcie realizacji” na działkach o numerach ewidencyjnych 403, 405, 406, 407, 408, 409 i 410 w obrębie geodezyjnym Granice. 

DECYZJA

Załącznik nr 1 do decyzji znak: UG.6220.3.21.2016 z dnia 06.07.2017 r.

 22- Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:07:08.
UG.6220.6.19.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej („Zwiekszenie hodowli tuczników oraz buhajów o 61,6 DJP co daje łączną obsadę docelową 133 DJP”)

UG.6220.6.19.2016.

 UG.6220.6.19.2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:11:41.
WOOŚ.4260.32.2017.AZi

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi w miejscowości Ochotnik

obwieszczenie RDOŚ.DOCX

 obwieszczenie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:50:36.
UG.6220.3.20.2016

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji („Przebudowa zespołu elektrowni wiatrowych będących w trakcie realizacji” na działkach o numerach ewidencyjnych 403, 405, 406, 407, 408, 409 i 410 w obrębie geodezyjnym Granice (Nr 0004))

UG_6220_3_20_2016_.pdf

UG_6220_3_20_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:58:26.
UG.6220.4.12.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej („Budowa chlewni trzody chlewnej na działce nr 825/7 w miejscowości Chełmo, gmina Masłowice realizowanej przez Pana A. Gaik”)

UG.6220.4.12.2016.pdf

UG.6220.4.12.2016_.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:53:42.
UG.6220.6.15.2016

OBWIESZCZENIE  o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie hodowli tuczników oraz buhajów o 61,6 DJP co daje łączną obsadę docelową 133 DJP” zlokalizowanego w miejscowości i obrębie geodezyjnym Kawęczyn (Nr 0007), gm. Masłowice na działkach o numerach ewidencyjnych 113 i 114

UG_6220_6_15_2016_.pdf

 UG_6220_6_15_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:34:39.
UG.6220.3.17.2016

O B W I E S Z C Z E N I E dla stron postępowania (ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. decyzji odmawiającej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa zespołu elektrowni wiatrowych będących w trakcie realizacji” na działkach o numerach ewidencyjnych 403, 405, 406, 407, 408, 409 i 410 w obrębie geodezyjnym Granice)

UG_6220_3_17_2016_.pdf

 UG_6220_3_17_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-12 13:20:09.
UG.6220.4.8.2016

OBWIESZCZENIE (o przedłożeniu uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko oraz kontynuowaniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni trzody chlewnej na działce nr 825/7 w miejscowości Chełmo, gmina Masłowice realizowanej przez Pana Andrzeja Gaik” w oparciu o raport w wersji ostatecznej)

UG.6220.4.8.2016_.pdf

 UG.6220.4.8.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:32:33.
Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:32:33
Opublikowane przez: Paweł Olczyk