2019 rok

Obwieszczenie-podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn:"Budowa elektrowni
słonecznej "PV Łączkowice" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2x1 MW na dz. nr
ewid. 133,134/3, 135/3, 136/3 ob. Łączkowice,
gm. Masłowice
 UG.6220.5.16.2019.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-16 14:03:24.
Obwieszczenie - zawiadomienie o niezałatwieniu
sprawy w terminie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Przedbórz, dz. nr 30/1, 31/1 wraz z infrastrutkurą towarzyszącą ( sieć energetyczna i teletechniczna)

IRŚ_6220_4_12_2019-2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-07 10:25:11.
Obwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia do organów
opiniujących

IRŚ.6220.4.8.9a.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-17 07:49:20.
Obwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu
sprawy w terminie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Przedbórz, dz. nr 30/1, 31/1 wraz z infrastrutkurą towarzyszącą ( sieć energetyczna i teletechniczna)

IRŚ.6220.4.6.2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:56:44.
OBWIESZCZENIE o przeprowadzaniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w związku z tym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz prowadzenie na wskazanym terenie punktu zbierania odpadów złomu i metali kolorowych" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 276/2 i 274/2 w obrębie geodezyjnym Kawęczyn (Nr 0007), gm. Masłowice.

UG.6220.10.6.2019-1.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-05 16:37:19.
Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
w miejscowości Przedbórz, dz. nr 30/1, 31/1 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą ( sieć
energetyczna i teletechniczna)

Obwieszczernie Urzedu Miejskiego w Przedborzu o wystąpieniu o opinie - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Przedborzu.pdf

ObwieszczenieUrzedu Miejskiego w Przedborzu o wszczeciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Przedborzu.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-28 17:17:41.
Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni
słonecznej "PV Łączkowice" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 x 1 MW na
działkach nr 133, 134/3, 135/3, 136/3 o.
Łączkowice, gm. Masłowice"

UG.6220.5.10.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-14 15:33:14.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.07.2019 r.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak
UG.6220.4.9.2019

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.07.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG.6220.4.9.2019...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:33:13.
Obwieszczenie- publiczne ogłoszenie o wydaniu
decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji środowiskowej UG.6220.8.13.2018 z dn. 15.07.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-16 07:52:47.
Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęcia
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa farmy fotowoltaicznej "Masłowice I" o
mocy do 1 MW"

UG.6220.8.11.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:05:28.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 511/1, 511/2, 512 ( obręb 0014) w miejscowości Masłowice, gm. Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:50:33.
Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:50:33
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo