Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce 244, obręb Kalinki, gm. Masłowice

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-31 09:07:06.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-03 09:55:25.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:15:30.
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:18:28.
Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:18:28
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz