Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Strzelce Małe - Będzyn

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:00:36.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania
o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-07 09:25:28.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-17 12:24:33.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:28:59.
OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:30:54.
Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:30:54
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz