Budowa dwóch ziemnych stawów rybnych w m. Tworowice, z urządzeniami powiązanymi: piętrząco-upustowymi, rurociągami oraz przepustami

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-14 15:11:16.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania o
zwłoce

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:38:08.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania
o zwłoce

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-09-01 09:34:21 | Data modyfikacji: 2021-09-01 09:34:46.
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakresie raportu

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-22 12:38:03.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postepowania z urzędu

O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-11-18 13:58:36.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o podjęciu postępowania
administracyjnego

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-09-19 13:48:27.
OBWIESZCZENIE o przeprowadzaniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-09-19 13:50:55.
Data wprowadzenia: 2022-09-19 13:50:55
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz