Budowa tuczami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem paszowym, kuchnią i garażami

Obwieszczenie z dn. 29.07.2019 r. o rozpoczeciu
procedury oceny oddziaływania na środ. dla
przedsiewzięcia pn Budowa tuczarni wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
magazynem paszowym, kuchnią i garażami w m.
Tworowice

Obwieszczenie z dn. 29.07.2019 r. o rozpoczeciu procedury oceny oddziaływania na środ. dla przedsiewzięcia pn Budowa tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem paszowym, kuchnią i garażami w m. Tworowice...pdf

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:34:22 | Data modyfikacji: 2021-03-17 09:47:36.
OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzaniu procedury
udziału społeczeństwa

Dotyczy zadania: "Budowa tuczami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem paszowym, kuchnią i garażami".


 Tresć obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-11 15:27:31 | Data modyfikacji: 2021-03-17 09:45:59.
Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-05 10:43:12.
Data wprowadzenia: 2021-05-05 10:43:12
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz