Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 2,24 ha w granicach działek nr 807/1, 1129, 808, 809 obręb Korytno

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej
 obwieszczenie.UG.6220.3.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:50:24.
Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i zakresie raportu
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-30 11:04:50.
Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o
zawieszeniu postępowania do chwili przedłożenia
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:18:54.
OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu stron o wydaniu
postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:24:42.
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:27:07.
OBWIESZZENIE o ponownym przeprowadzaniu procedury
udziału społeczeństwa

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:52:27.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-01 11:42:02.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-28 11:26:28.
OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-28 11:28:16.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej
omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:03:58.
Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:03:58
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz