Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dziatkach o nr ewid. 133, 134 /3, 135/3, 136/3 w obrębie geodezyjnym Łączkowice w Gminie Masłowice

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:28:25.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakresie raportu

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-03-28 13:42:39.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania do
chwili przedłożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-27 14:46:33.
Data wprowadzenia: 2022-04-27 14:46:33
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz