Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bartodzieje Przerębskie II o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:27:00.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-05 12:39:44.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-05-04 11:46:48.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:20:42.
OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:21:53.
Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:21:53
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz