Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-02-17 09:52:21.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakresie raportu

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:15:01.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania do
chwili przedłożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:54:08.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-06-27 12:29:25.
OBWIESZCZENIE o przeprowadzaniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-06-27 12:30:54.
OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzaniu procedury
udziału społeczeństwa

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-10-26 10:37:36.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-11-30 12:22:38.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:29:43.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron i podanie do
publicznej wiadomości informacji o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:42:45.
Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:42:45
Autor: Dorota Sambor
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz