Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1131, 661, 1073, 1074 w obrębie geodezyjnym Korytno, gm. Masłowice

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania do
chwili przedłożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-21 12:06:12.
OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakresie raportu

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-09-21 15:34:00.
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-08-11 12:13:26.
Data wprowadzenia: 2021-08-11 12:13:26
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo