Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1143 ( ob. 0010) w miejscowości Korytno, gmina Masłowice

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu
postepowania administracyjnego

UG.6220.14.1.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:39:51.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

UG.6220.14.7.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-07 10:27:08.
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postepowania do chwili
przedłozenia raportu o ddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

UG.6220.14.9.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:43:49.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu
postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-13 14:29:16.
Obwieszczenie o przeprowadzaniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-13 14:30:23.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania
o przedłużeniu terminu wydania decyzji
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-10-01 10:36:27.
Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu procedury
udziału społeczeństwa
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:05:11.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-12-17 15:03:15.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:04:06.
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:12:23.
Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:12:23
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz