Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Dane przestrzenne aktu planowania przestrzennego w
postaci dokumentu elektronicznego GML

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice (uchwała nr XXIV/106/12)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice (uchwała nr XL/175/13)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice (uchwała nr XLIX/218/14)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:41:04.
UCHWAŁA NR XXIX/132/2017 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Strzelce Małe w gminie
Masłowice

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/966/

Uchwała.XXIX.132.2017_2017-01-31.pdf

Zał. Nr 1 - rysunek planu Strzelce Małe.pdf

Zał. Nr 2 -rozpatrzenie uwag.pdf

Zał. Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie ralizacji zadań.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 15:18:50.
Uchwała 218 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice dla terenu położonego w sołęctwach
Granice i Chełmo

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2014/4016/

 uchwala218_2014.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 15:08:12.
Uchwała Nr XL/175/2013 Rady Gminy Masłowice z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Masłowice dla terenu położonego w rejonie
miejscowości Strzelce Małe i Kraszewice

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2013/4890/

 uchwala_175_2013.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:48:35.
Uchwała Nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z
dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice
dla terenu w rejonie miejscowości Granice

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2012/2722/

 uchwała106.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:33:05 | Data modyfikacji: 2017-05-11 14:36:01.
Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:33:05
Data modyfikacji: 2017-05-11 14:36:01
Opublikowane przez: Paweł Olczyk