2022 rok

UCHWAŁA NR LXV.352.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-12-21 09:06:39.
UCHWAŁA NR LXV.351.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-12-21 09:04:13.
UCHWAŁA NR LXV.350.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr
LXIV.341.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.136.2020 Rady
Gminy Masłowice z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Masłowice”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-12-21 09:00:52.
UCHWAŁA NR LXV.349.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr
LXIV.342.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.138.2020 Rady
Gminy Masłowice z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:58:32.
UCHWAŁA NR LXV.348.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr
LXIV.340.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 16
listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Masłowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2023 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:57:23.
UCHWAŁA NR LXIV.347.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:40:36.
UCHWAŁA NR LXIV.346.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:39:19.
UCHWAŁA NR LXIV.345.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:35:40.
UCHWAŁA NR LXIV.344.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wysokości
rocznej stawki podatku od środków transportowych

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:35:23.
UCHWAŁA NR LXIV.343.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:34:37.
UCHWAŁA NR LXIV.342.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI.138.2020 Rady Gminy Masłowice z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:33:54.
UCHWAŁA NR LXIV.341.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI.136.2020 Rady Gminy Masłowice z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Masłowice”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:31:37.
UCHWAŁA NR LXIV.340.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Masłowice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:31:13.
UCHWAŁA NR LXIII.339.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 20 października 2022 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy
Masłowice na 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-26 11:19:17.
UCHWAŁA NR LXIII.338.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-26 11:18:59.
UCHWAŁA NR LXIII.337.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-26 11:17:52.
UCHWAŁA NR LXIII.336.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany
Uchwały nr XXXIII.173.2020 Rady Gminy Masłowice
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagradzania dla
nauczycieli szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-26 11:16:38.
UCHWAŁA NR LXII.335.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Masłowice z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa od osób
fizycznych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy
Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-05 12:52:38.
UCHWAŁA NR LXII.334.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-05 12:52:19.
UCHWAŁA NR LXII.333.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-05 12:50:20.
UCHWAŁA NR LXII.332.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-10-05 12:49:11.
UCHWAŁA NR LXI.331.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie przyjęcia
prowadzenia zadań z zakresu utrzymania
publicznych dróg powiatowych

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 12:54:38.
UCHWAŁA NR LXI.330.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 12:51:33.
UCHWAŁA NR LXI.329.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 12:44:04.
UCHWAŁA NR LXI.328.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2021
rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 11:36:33.
UCHWAŁA NR LXI.327.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie odwołania
członka Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Masłowicach

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 11:36:12.
UCHWAŁA NR LXI.326.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/47/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa od osób
fizycznych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy
Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 11:33:26 | Data modyfikacji: 2022-09-16 11:34:01.
UCHWAŁA NR LX.325.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 11:25:23.
UCHWAŁA NR LX.324.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 11:21:15.
UCHWAŁA NR LX.323.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
LVIII.310.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 30
czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Masłowice"

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-09-16 11:20:00.
UCHWAŁA NR LIX.322.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
IX/47/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa od osób
fizycznych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy
Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:27:43.
UCHWAŁA NR LIX.321.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:26:15.
UCHWAŁA NR LIX.320.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:24:33.
UCHWAŁA NR LIX.319.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przekazania
petycji z dnia 4 lipca 2022 r. według
właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:20:39.
UCHWAŁA NR LIX.318.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy
Masłowice na rok szkolny 2022/2023

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:17:02.
UCHWAŁA NR LIX.317.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLIV/209/2018 Rady Gmin Masłowice z dnia 25 maja
2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach i
placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:15:49.
UCHWAŁA NR LVIII.316.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:52:15.
UCHWAŁA NR LVIII.315.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:50:30.
UCHWAŁA NR LVIII.314.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Masłowice wotum zaufania

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:47:52.
UCHWAŁA NR LVIII.313.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:47:27.
UCHWAŁA NR LVIII.312.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:47:09.
UCHWAŁA NR LVIII.311.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2021
rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:46:47.
UCHWAŁA NR LVIII.310.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia
,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Masłowice”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:45:20.
UCHWAŁA NR LVIII.309.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu
komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko zastępcy kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Masłowicach

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:44:53.
UCHWAŁA NR LVII.308.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w miejscowości Chełmo

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:47:19.
UCHWAŁA NR LVII.307.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 8 marca 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:47:06.
UCHWAŁA NR LVII.306.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:46:53.
UCHWAŁA NR LVII.305.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:46:21.
UCHWAŁA NR LVI.304.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-16 08:46:54.
UCHWAŁA NR LVI.303.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-16 08:46:26.
UCHWAŁA NR LVI.302.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:06:09.
UCHWAŁA NR LVI.301.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników ochotniczej straży
pożarnej za udział w działaniu ratowniczym,
akcji ratowniczej, szkoleniu lub w ćwiczeniu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:05:50.
UCHWAŁA NR LVI.300.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
LIII.283.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 24
marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu
,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Masłowice”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:05:36.
UCHWAŁA NR LVI.299.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 13 lutego 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:05:08.
UCHWAŁA NR LVI.298.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przekazania petycji
z dnia 9 kwietnia 2022 r. według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:04:47.
UCHWAŁA NR LV.297.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr
LIII.280.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 24
marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice
w 2022 roku

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:03:00.
UCHWAŁA NR LIV.296.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/47/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa od osób
fizycznych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy
Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:48:27.
UCHWAŁA NR LIV.295.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:46:44.
UCHWAŁA NR LIV.294.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania
petycji z dnia 23 marca 2022 r. według
właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:43:39.
UCHWAŁA NR LIV.293.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania
petycji z dnia 16 marca 2022 r. według
właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:42:34.
UCHWAŁA NR LIV.292.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie członkostwa
Gminy Masłowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania „BUD-UJ RAZEM”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:42:06.
UCHWAŁA NR LIII.291.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr
LII.275.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 4 marca
2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników
ochotniczej straży pożarnej za udział w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub w ćwiczeniu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:23:13.
UCHWAŁA NR LIII.290.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:22:49.
UCHWAŁA NR LIII.289.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:22:32.
UCHWAŁA NR LIII.288.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji do spraw
skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Masłowice
za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:22:03.
UCHWAŁA NR LIII.287.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:21:42.
UCHWAŁA NR LIII.286.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Spraw
Obywatelskich, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Gminy Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:21:26.
UCHWAŁA NR LIII.285.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Finansów, Planowania
Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa
Publicznego oraz Handlu i Usług Rady Gminy
Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:21:02.
UCHWAŁA NR LIII.284.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:20:43.
UCHWAŁA NR LIII.283.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Masłowice”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:20:20.
UCHWAŁA NR LIII.282.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania
petycji z dnia 1 marca 2022 r. według
właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:20:02.
UCHWAŁA NR LIII.281.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania
petycji według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:19:07.
UCHWAŁA NR LIII.280.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2022 roku

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:09:42.
UCHWAŁA NR LIII.279.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej
przebiegu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:08:09.
UCHWAŁA NR LII.278.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 8 lutego 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:07:09.
UCHWAŁA NR LII.277.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działania Wójta Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:02:54.
UCHWAŁA NR LII.276.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:01:43.
UCHWAŁA NR LII.275.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników ochotniczej straży
pożarnej za udział w działaniu ratowniczym,
akcji ratowniczej, szkoleniu lub w ćwiczeniu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:00:35.
UCHWAŁA NR LI.274.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania
Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-01 09:01:49 | Data modyfikacji: 2022-03-01 09:02:20.
UCHWAŁA NR L.273.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na
2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:08:42.
UCHWAŁA NR L.272.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:06:34.
UCHWAŁA NR L.271.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Masłowice na lata 2022 – 2025

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:05:15.
UCHWAŁA NR L.270.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do prowadzenia postępowania w
sprawach świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:03:24.
Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:03:24
Autor: Sonia Patek
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz