2022

Zarządzenie nr 105/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 10:00:11.
Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:53:42.
Zarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: powołania
Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych i
pozostałych przedmiotów w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:52:39.
Zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu
budżetu Gminy Masłowice na 2023 rok

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:48:14.
Zarządzenie nr 101/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2023-2027

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:46:54.
Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków na realizację zadań związanych z
finansowaniem wypłat i obsługi Dodatku
Węglowego, Dodatków Dla Gospodarstw Domowych i
Dodatków Dla Podmiotów Wrażliwych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:44:49.
Zarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w
Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:39:18.
Zarządzenie nr 98/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany
planów finansowych jednostek budżetowych na 2022
r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:37:47.
Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:36:20.
Zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków na realizację zadań związanych z
finansowaniem wypłat i obsługi Dodatku
Węglowego, Dodatków Dla Gospodarstw Domowych i
Dodatków Dla Podmiotów Wrażliwych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:33:11.
Zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w
Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:30:49.
Zarządzenie nr 94/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany
planów finansowych jednostek budżetowych na 2022
r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:29:22.
Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 września r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 10:07:28.
Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 września r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:56:13.
Zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 września r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:55:31.
Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 września r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:40:24.
Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 września r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków na
realizację zadań związanych z finansowaniem
wypłat i obsługi Dodatku Węglowego z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:39:14.
Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 września r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:36:44.
Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 września r. w sprawie ustalenia normy
zużycia paliwa dla ciągnika marki Zetor Proxima
CL100

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:35:31.
Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 września r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła, wynikającego z
ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:33:34.
Zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 września r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa
Tworowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:32:28.
Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 8 września r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-12 13:23:40.
Zarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 8 września r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-12 13:21:02.
Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-12 13:20:11.
Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-12 13:18:58.
Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:38:27.
Zarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:37:02.
Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:32:44.
Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy
Masłowice zajmujących stanowiska narażone na
działania korupcyjne

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:28:47.
Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie Polityki
Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:23:31.
Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie
Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 10:51:04.
Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu
Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 10:49:11.
Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
procedury monitorowania utrzymania efektów
projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 10:46:29.
Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w
składzie osobowym Społecznej Komisji
Mieszkaniowej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 10:15:31.
Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o
dodatku węglowym

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 10:03:51.
Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 10:02:15.
Zarządzenie nr 69/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia
Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w
obszarze Bezpieczeństwa Informacji

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:58:56.
Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia
aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa
Informacji

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:56:24.
Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:21:35.
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:14:49.
Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:12:37.
Zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej Sołectwa Ochotnik

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:11:18.
Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia
pracownikowi obowiązków i odpowiedzialności w
zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości na
czas nieobecności Zastępcy Skarbnika Gminy

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:05:33.
Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:02:41.
Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:59:19.
Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
do spraw oceny wniosków składanych przez
sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:50:03.
Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania
zespołu do spraw kontroli zbiorników
bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków, eksploatacji palenisk
domowych oraz realizacji obowiązku w zakresie
zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:46:35.
Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania stałej
Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbiorów
końcowych przedsięwzięć inwestycyjnych
drogowych w 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:43:44.
Zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa
Ochotnik

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:37:37.
Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:23:50.
Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:20:43.
Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.
„Doposażenie budynków OSP w Kraszewicach,
Korytnie, Bartodziejach oraz świetlicy wiejskiej
w Ochotniku” w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:18:13.
Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla projektu
grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:07:53.
Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:02:34.
Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:01:14.
Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zasad wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom
ratownikom OSP z terenu Gminy Masłowice za
udział w działaniach ratowniczych, akcjach
ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 08:40:47.
Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:52:56.
Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:50:46.
Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:47:35.
Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:33:20.
Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie kosztów 1 godz.
pracy ciągników i koparek stanowiących
własność Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:32:17 | Data modyfikacji: 2022-06-27 09:35:12.
Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:26:37.
Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:23:38.
Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-27 09:21:51.
Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:36:58.
Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:32:50.
Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:32:22.
Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:31:56.
Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:31:27.
Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:25:21.
Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Masłowice z
22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 08:17:18.
Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Masłowice z
22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 08:15:03.
Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Masłowice z
22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 08:11:35.
Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Masłowice z
8 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 08:09:01.
Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Masłowice z
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 07:56:48.
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Masłowice z
6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 07:51:12.
Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:36:11.
Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:35:23.
Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:33:00.
Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla projektu
grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:30:28.
Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:36:54.
Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:35:04.
Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:32:53.
Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-04-11 08:30:52.
Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Masłowice z
z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do prowadzenia postępowania w
sprawach przyznawania jednorazowego świadczenia
pieniężnego, a także wydawania w tych sprawach
decyzji

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 08:25:54.
Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Masłowice z
z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego w Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 08:24:24.
Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Masłowice z
z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji robót w
toku dla inwestycji pn.: "Przebudowa budynku OSP w
Kraszewicach" według stanu na dzień odstąpienia

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 08:23:11.
Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa
Granice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 11:30:27.
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 11:27:10.
Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 10:45:06.
Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadanie jej
regulaminu działania

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 10:30:03.
Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 luty 2022 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:38:27.
Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 luty 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:34:58.
Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-24 08:45:18 | Data modyfikacji: 2022-02-24 08:48:15.
Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-03 12:00:12.
Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:58:19.
Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia
Administratora systemu teleinformatycznego
informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:59:06.
Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia
Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:56:31.
Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych w Urzędzie Gminy w Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:52:24.
Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:51:21.
Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:48:42.
Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do prowadzenia postępowań w
sprawach dodatku osłonowego i do ustalenia prawa
do tego dodatku

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:47:12 | Data modyfikacji: 2022-02-02 14:47:30.
Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania
informacji podległym jednostkom o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków w 2022 r. oraz
wysokości dotacji

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:45:35.
Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego
Samorządowego Przedszkola w Masłowicach w
przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-01-21 08:05:36.
Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości niezbędnego zapasu gotówki na 2022
rok
 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-01-21 08:03:01 | Data modyfikacji: 2022-01-21 08:04:13.
Data wprowadzenia: 2022-01-21 08:03:01
Data modyfikacji: 2022-01-21 08:04:13
Autor: Edyta Majchrowska
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz