2018 rok

Zakup wyposażenia i sprzętu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP połozonych na
terenie Gminy Masłowice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP połozonych na terenie gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:41:14.
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2018 roku”

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załaczniki od nr 1 do nr 3 - wersja edytowalna

Załączniki od nr 1 do nr 3 - wersja pdf

Załacznik nr 4 - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:42:15.

Zobacz:
 2018 rok .  2020 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:42:15
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo